Thế mạnh của PNL - CÔNG TY TNHH TM & DV HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

0888911744

Tiết kiệm chi phí

Ngày: 01-01-1970 - Lượt xem: 1467

PNL luôn xem lợi ích của khách hàng cũng chính là lợi ích của công ty. Do đó,việc tìm ra phương cách tối ưu nhất giúp khách
hàng giảm thiểu tối đa mọi chi phí do thuế và các dịch vụ khác là một trong những mối quan tâm hàng đầu của PNL.
1. PNL thay mặt khách hàng ứng trước những khoản tiền để thanh toán : thuế nhập khẩu, Cước tàu, THC, CFS,
cược container, phí xếp dỡ tại cảng…
2. Cung cấp cho khách hàng những tuyến đường ngắn nhất, tối ưu hóa phương pháp vận chuyển để làm giảm tối thiểu chi phí
vận tải.
3. Duy trì sự cân bằng về giá và dịch vụ.