Thế mạnh của PNL - CÔNG TY TNHH TM & DV HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

0888911744

Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin

Ngày: 01-01-1970 - Lượt xem: 2296

PNL tin rằng sử dụng hiệu quả kỹ thuật tin học là một trong những yếu tố then chốt trong việc duy trì thế cạnh tranh. Do đó đầu tư vào hệ thống công nghệ và phát triển mạnh công nghệ là việc mà PNL luôn quan tâm thực hiện.