Dịch vụ - CÔNG TY TNHH TM & DV HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

0888911744
Giao nhận hàng

PNL là một trong những đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng siêu trường cho công trình, nhà máy. .

Thực hiện việc khảo sát kỹ thuật, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng và lắp đặt an toàn, chính xác các máy móc siêu trường, siêu trọng phục vụ cho công trình, nhà máy.. .

Ngoài ra, PNL còn làm thủ tục, vận chuyển, đóng gói các hành lý cho các cá nhân và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Giao nhận hàng

PNL là một trong những đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng siêu trường cho công trình, nhà máy. .

Thực hiện việc khảo sát kỹ thuật, vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng và lắp đặt an toàn, chính xác các máy móc siêu trường, siêu trọng phục vụ cho công trình, nhà máy.. .

Ngoài ra, PNL còn làm thủ tục, vận chuyển, đóng gói các hành lý cho các cá nhân và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.