Dịch vụ - CÔNG TY TNHH TM & DV HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

0888911744
DỊCH VỤ HẢI QUAN & QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

PNL thay mặt khách hàng thực hiện mọi việc xử lý chứng từ XNK.

• Giúp khách hàng áp thuế một cách chính xác và tối ưu nhất.

• Thay mặt khách hàng đóng các khoản thuế nhập khẩu, VAT và các khoản thuế khác.

• Làm thủ tục hải quan, kiểm hoá và nhận hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

• Thường xuyên thông báo với khách hàng về tiến độ làm hàng và thời gian giao hàng nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng.

• Làm thủ tục miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp chứng từ hồ sơ liên quan đến việc xin C/O, chứng nhận Bộ Y tế, chứng nhận Kiểm dịch thực vật…

• Hỗ trợ thủ tục và chứng từ liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu như: công bố hợp chuẩn, khử trùng, các dịch vụ giám định và giám sát hàng hóa.

• Ngoài ra, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, các thông tin mới nhất về thuế và các vấn đề có liên quan đến xuất nhập khẩu …

DỊCH VỤ HẢI QUAN & QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU

PNL thay mặt khách hàng thực hiện mọi việc xử lý chứng từ XNK.

• Giúp khách hàng áp thuế một cách chính xác và tối ưu nhất.

• Thay mặt khách hàng đóng các khoản thuế nhập khẩu, VAT và các khoản thuế khác.

• Làm thủ tục hải quan, kiểm hoá và nhận hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

• Thường xuyên thông báo với khách hàng về tiến độ làm hàng và thời gian giao hàng nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng.

• Làm thủ tục miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

• Tư vấn, hỗ trợ thủ tục cấp chứng từ hồ sơ liên quan đến việc xin C/O, chứng nhận Bộ Y tế, chứng nhận Kiểm dịch thực vật…

• Hỗ trợ thủ tục và chứng từ liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu như: công bố hợp chuẩn, khử trùng, các dịch vụ giám định và giám sát hàng hóa.

• Ngoài ra, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí về thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, các thông tin mới nhất về thuế và các vấn đề có liên quan đến xuất nhập khẩu …